Kontakt

„Osada na górce”
Właściciel: Agnieszka Franc F.P.H.U.
Adres: Jałowe 10, 38-700 Ustrzyki Dolne
NIP 689-100-57-39
Bank: PEKAO S.A. I O/Ustrzyki Dolne
Rachunek nr: 27 1240 2366 1111 0010 4236 5450.

www.osadanagorce.pl
afranc@osadanagorce.pl
tel. 667 661 921